Zberateľský veľtrh s rekordnou návštevnosťou

V Inchebe vyvrcholil 11. medzinárodný zberateľský veľtrh Bratislavské zberateľské dni, ktorý zaznamenal obrovský úspech. Za dva dni ho navštívilo 4 876 zberateľov a záujemcov o poštové známky, staré mince, drobné starožitnosti, pohľadnice, telefónne karty, medaily, minerály a mnohé iné zaujímavosti. Na ploche 4200 m2 sa návštevníkom predstavilo 190 vystavovateľov z 20 krajín, dokonca až z Libanonu. Premiérovo sa na Bratislavských zberateľských dňoch zúčastnila Nemecká pošta.

Medzi zberateľskými kúskami bolo viacero unikátov. V sobotu sa na výstavisku dražila najvzácnejšia československá obehová minca – päťhaliernik z roku 1924. Záujemca, ktorý mincu získal, zaň neváhal ponúknuť 17 000 Eur. V ponuke boli aj takmer všetky vzácnejšie československé obehové mince z rokov 1918 – 1993.

Návštevníci sa mohli oboznámiť s pozoruhodnou zbierkou zberateľa Vojtecha Jankoviča s názvom „My Life as a Bicycle“. Tematický exponát venovaný bicyklu, jeho histórii, vývoju, výrobe a rôznym formám jeho použitia, vyniká svojím tematickým spracovaním, ktoré pripomína encyklopédiu ilustrovanú známkami.

bzd 2014 bzd 2014

Slovenská pošta okrem iného predstavila známku z radu EUROPA 2014, ktorej témou sú „Národné hudobné nástroje“. Na známke sú vyobrazené trojhlasné gajdy ako tradičný slovenský hudobný nástroj. Počas zberateľského veľtrhu fungovala bezplatná služba ohodnotenia filatelistických zbierok, rovnako ako  výroba známok s personalizovaným kupónom. Program pre najmenších zberateľov spestrila Detská pošta.

Záverečná tlačová správa BZD (.pdf)

Pre viac informácií kontaktujte:

Martina Macková
Hovorkyňa
Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava, Slovakia
M + 421 911 100 726
T  + 421 2 6727  3345