Záverečná správa veľtrhov ITF Slovakiatour a Danubius Gastro

Najkrajšie veľtrhy v našom regióne

Veľtrhy cestovania a gastronómie spolu so špecializovanými výstavami Wellness a Fitness, Poľovníctvo a Oddych, Exposhop a Gastropack dosiahli v roku 2013 vysokú úroveň, čo potvrdili mnohé pozitívne reakcie nielen od vystavovateľov a návštevníkov, ale aj od predstaviteľov vlády. Veľtržná kombinácia, ktorá je vrcholným podujatím pre všetkých so záujmom o oblasti cestovného ruchu a gastronómie, priniesla pestrejšiu skladbu vystavujúcich spoločností, bohatšie sprievodné podujatia a vysokú návštevnosť.

Veľtrhov ITF Slovakiatour a Danubius Gastro so špecializovanými výstavami sa zúčastnilo 739 vystavovateľov z 24 krajín a obsadili spolu plochu 34 500 m². ITF Slovakiatour ponúkol komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Danubius Gastro ako najväčšia platforma stretnutí profesionálov HORECA segmentu sprostredkoval príležitosť pre uzatváranie kontraktov i neformálne upevnenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Od štvrtka do nedele si podujatia prezrelo takmer 73 tisíc návštevníkov. V press centre sa akreditovalo 415 novinárov.

Veľtrhy boli slávnostne zahájené otváracím ceremoniálom, ktorý sa konal v Expo aréne vo štvrtok 24. januára. Zúčastnili sa ho J. E. prezident SR Ivan Gašparovič, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko, štátni tajomníci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štefan Adama a Magdaléna Lacko-Bartošová a zástupcovia samospráv, zahraničných centrál, diplomatického zboru, združení, vystavovatelia a novinári.

Na príprave veľtrhov spolupracovali popredné organizácie v oblasti cestovného ruchu a gastronómie na čele s Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR,  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,  a odbornými garantmi: Zväz cestovného ruchu SR, Cech pekárov, cukrárov regiónu západného Slovenska, Slovenská barmanská asociácia, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR.

Partnerom veľtrhu cestovného ruchu bol Žilinský samosprávny kraj, ktorý si pre návštevníkov pripravil bohatú prezentáciu jánošíkovskej tradície, ochutnávku miestnych špecialít, ukážky historických remesiel a hru na dobových hudobných nástrojoch. Patrilo mu intenzívnejšie mediálne zviditeľnenie, výrazný priestor v marketingovej a v PR kampani s množstvom sprievodných aktivít.

Obidva veľtrhy boli obohatené sprievodnými akciami pre odbornú aj širokú verejnosť. Na veľtrhu ITF Slovakiatour zaznamenal úspech program Žilinského samosprávneho kraja a Žilinského turistického kraja a tlačová konferencia Košického samosprávneho kraja s mestom Košice - Európske hlavné mesto kultúry a program Terra Incognita. Zväz cestovného ruchu SR pripravil odborný seminár s panelovou diskusiou: Slovensko na ceste k trvale prosperujúcemu cestovnému ruchu. Počas víkendu pritiahol niekoľko tisíc návštevníkov cestovateľský festival Camera Slovakia, ktorý prostredníctvom fotografií, filmov a besied s cestovateľmi sprostredkoval atmosféru nedávnych expedícií.

Rekordne veľká plocha patrila aj sprievodným programom veľtrhu gastronómie. Prebiehali na 11-tich miestach v rámci šiestich hál a na ich príprave sa podieľalo vyše 700 organizátorov a súťažiacich. Medzi najatraktívnejšími akciami bol 14. ročník Národnej prehliadky kuchárskeho a cukrárskeho umenia „Poézia v gastronómii“, kde sa predstavili súťažné exponáty hotelov, reštaurácií, cukrární, odborných škôl a učilíšť z celého Slovenska. Kuchári v širokom zastúpení bojovali v prestížnych súťažiach Danubius Gastro Cup a Gastro Junior. Siedmy ročník pekárskej súťaže o Najlepší Bratislavský rožok bol doplnený súťažami O najlepší chlieb z priemyselnej pekárne, O najlepší chlieb z remeselnej pekárne, O najzaujímavejší nový pekársky a cukrársky výrobok od dodávateľov surovín a O najchutnejší chlieb hodnotený verejnosťou. Prvýkrát mohli návštevníci ochutnať a hodnotiť výrobky z viac ako 50-tich pekární Slovenska. Jedenásty ročník ST. NICOLAUS CUP 2013 a piaty ročník ST. NICLAUS FREE STYLE patrili medzi veľmi zaujímavé podujatia lahodiace nielen oku, ale i chuti. Umelecké výtvory vyrezávania z ovocia a zeleniny sledovali návštevníci počas súťaží Danubius Gastro Carving Cup 2013. V hale D1 kraľovala spoločnosť Zeleninári svojimi atraktívnymi prehliadkami, ochutnávkami a netradičnými vystúpeniami rôznych umelcov a súborov.

Na výstave Poľovníctvo a Oddych návštevníci mohli vidieť ukážky vábenia zveri a napodobňovania hlasových prejavov vtákov a cicavcov, poľovnícke signály a prezentáciu tradícií v poľovníctve a sokoliarstve. Program na pódiu v hale B0, kde sa konala výstava Wellness a fitness počas víkendových dní prilákal nadšencov naturálnej kulturistiky, fitness a tanca. Sobotné dianie spestrili armwrestleri, funkčné tréningy, 3D fitness Show, exhibičnými vystúpeniami fitness detí a autogramiády.

Na slávnostnej galarecepcii bola odovzdaná cena a diplom pre Žilinský samosprávny kraj za spoluprácu pri príprave projektu partnerský región. Cenu si prevzal podpredseda Žilinského samosprávneho kraja pán Jozef Štrba. Jedenásť najlepších exponátov a novinky veľtrhu gastronómie získali cenu Danubius Gastro 2013 z rúk štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Štefana Adama. Ďalších 9 výrobkov, ktoré splnili kritériá súťaže bolo ocenených diplomami priamo v expozíciách predsedom komisie Ing. Jánom Štulcom.

Pohľad vystavovateľov

Ďakujem Vám za spoluprácu počas jubilejného 20. ročníka veľtrhu Danubius Gastro. Získali sme tu celkom 66 cenných kontaktov so slovenskými zákazníkmi, ktorí majú záujem o kúpu strojov od nás. Priamo na veľtrhu sme podpísali aj dva významné kontrakty. Veľmi nás potešila priateľská atmosféra, s ktorou sme sa počas celého podujatia stretávali. Takže na konci januára opäť dovidenia.
Ing. Pavel Maláč, riaditeľ MALÁČ s.r.o.

V prvom rade Vám chcem poďakovať za vynikajúco zvládnutý veľtrh DANUBIUS GASTRO 2013. Dlho sme zvažovali či sa budeme prezentovať, no nakoniec sme spravili dobre a prišli sme. Veľtrh bol dosť namáhavý,  ale priniesol svoje ovocie. Aj keď sme mali maličký stánok, našlo nás veľa potencionálnych zákazníkov. Pre našu spoločnosť bola účasť určite prínosom.
Ing. Ľubomír Ondrejkovič, riaditeľ Caffee Holding, s.r.o.

Slovenské pekárstvo a cukrárstvo vďaka veľmi dobrej už niekoľkoročnej spolupráci s predstaviteľmi Incheby malo možnosť prezentovať sa spotrebiteľskej verejnosti svojimi výrobkami, kvalitou i profesionálnym umením. V histórii našich remesiel to bolo po prvýkrát, kedy sa o našu prácu a výrobky zaujímal najvyšší predstaviteľ štátu, prezident republiky, ale aj najvýznamnejší predstavitelia verejného života. Budeme radi, keď doterajšie veľmi dobré podmienky pre našu prezentáciu budú zachované aj do budúcnosti a urobíme maximum preto, aby spolupráca bola úspešná aj v ďalších ročníkoch.
Ing. Vojtech Szemes, CSc., cechmajster, Cech pekárov a cukrárov RZS

Za našu krajskú organizáciu cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava vyslovujeme presvedčenie, že veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2013 splnil očakávania nás ako vystavovateľa, a tiež u spoluvystavovateľských subjektov. Čo sa týka organizácie a priebehu veľtrhu, nemožno usporiadateľom nič vytknúť. Naopak, radi by sme ocenili ústretovosť pri dekorovaní bočných stien priestoru haly B-stred, kde sa expozícia destinácie Bratislavský región nachádzala.  Realizácia prezentačného stánku splnila naše predstavy. Mimoriadna návštevnosť expozície odrážala záujem tak odbornej ako aj laickej verejnosti o destináciu Bratislavský región a bola ideálnym vyústením niekoľkomesačnej prípravy akcie. Vzhľadom na bezproblémový priebeh celého veľtrhu zahrnieme našu účasť na budúcoročnom podujatí ITF Slovakiatour  do budúcoročného plánu. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.
head of marketing & events department Turizmus regiónu Bratislava

Výstavy ITF SLOVAKIATOUR sa pravidelne zúčastňujeme už niekoľko sezón. Pre nás, ako spoločnosť prevádzkujúcu lyžiarske stredisko PARK SNOW Donovaly je to určite najvýznamnejšie podujatie takéhoto druhu na Slovensku kde so svojím stánkom nemôžeme chýbať. Prezentujeme tu ponuku na strávenie zimnej dovolenky predovšetkým obyvateľom Bratislavy a blízkeho okolia, avšak návštevníci samotnej výstavy pochádzajú aj z rôznych ďalších častí Slovenska. Posledný 19. ročník výstavy hodnotíme ako veľmi úspešný, úroveň veľtrhu sa zvýšila, rovnako ako aj počet návštevníkov. Náš stánok navštívilo počas 4 dní výstavy viac ako 2000 návštevníkov, ktorí sa aktívne zaujímali o našu ponuku a strávenie zimnej dovolenky v našom stredisku na Donovaloch. Určite sa zúčastníme tohto veľtrhu aj v nasledujúcich ročníkoch.
Ing. Miroslav Dobrota, marketing
manager, PARK SNOW Donovaly

Ako organizátor cestovateľského festivalu hodnotím tohoročný festival veľmi pozitívne. Návštevnosť festivalu bola vyššia o 20% a obe premietacie sály boli plné. Plno bolo aj na prezentáciách v nedeľu ráno a sála bola plná aj v nedeľu o 18,00. Tí čo prišli boli nadšení a na Facebooku nájdete množstvo pochvál a hodnotenia vysokej úrovne festivalu. Prejavilo sa 20 rokov skúseností a tradícia festivalov v BUBO. Spolu sme rozdali 8500 katalógov. 500 na samotnom festivale a 8000 v stánku na ITF v hlavnej hale. To je náš rekord a je to o paletu viac než minulý rok.
MUDr. Ľuboš Fellner, riaditeľ BUBO travel agency

Expozícia Moravskoslezského kraja predstavila na veľtrhu ITF Slovakiatour 2013 šesť základných turistických oblastí. Veľký záujem zo strany návštevníkov zaznamenal projekt TECHNO TRASA, ktorý spája technicky atraktívne unikáty, ako je napríklad Národná kultúrna pamiatka Dolná oblasť Vítkovice alebo návštevníkmi vyhľadávaný Areál Landek Park. Záujem bola aj o informácie o možnostiach letnej a zimnej turistiky.
Ing. Ivan Strachoň, Námestník hajtmana Moravskoslezského kraja

Náš kraj sa na veľtrhu ITF Slovakiatour zúčastňuje pravidelne niekoľko rokov ako Východní Morava. Nadštandardné partnerstvo a spolupráca v oblasti cestovného ruchu so susedným Trenčianským krajom je založená nielen na blízkosti, ale i priateľských vzťahoch. V posledných rokoch sa prejavuje intenzívnejšou vzájomnou výmenou turistov, preto hodnotíme účasť veľmi kladne.
MVDr. Stanislav Mišák, hajtman Zlínskeho kraja

ITF Slovakiatour bol opäť platformou na stretnutie všetkých aktérov branže cestovného ruchu, na výmenu informácií, udržiavanie kontaktov, uzatváranie obchodov a zistenie nálady ľudí cestovať. Veľtrh splnil očakávania našich členov – vystavovateľov, videli a boli videní a väčšina z nich má už naplánovanú účasť aj na jubilejnom 20. ročníku. Myslím, že všetci sme sa na veľtrhu cítili dobre, vďaka dobrej optimistickej atmosfére, solídnej návštevnosti, kvalitnému odbornému a zaujímavému sprievodnému programu.
Ivan Schwarz, generálny sekretár, SACKA 

Vysoké Tatry sa po veľmi dlhej dobe propagovali na veľtrhu cestovného ruchu samostatne. Poloha stánku bola výborná. Montáž stánku a vybavenie nám zabezpečovala priamo Incheba. Vedeli sa úplne prispôsobiť našim požiadavkám a ich rekacie boli promtné. Počas 4 dní navštívili náš stánok desaťtisíce návštevníkov. Čo sa týka odbornej verejnosti – záujem mali prevažne novinári a touroperátori. Najväčšia návštevnosť bola v sobotu kedy sa nám rozdali takmer všetky propagačné materiály. S celým priebehom sme boli maximálne spokojní a určite využijeme túto možnosť prezentácie aj v budúcnosti.
Ing. Lenka Maťašovská, výkonná riaditeľka, Región Vysoké Tatry

Veľmi pekne ďakujeme za možnosť zúčastniť sa veľtrhu Danubius Gastro 2013. Bolo vidieť, že veci sa pohli a samotná výstava naberá väčšie celospoločenské rozmery.Určite je to výsledkom aj Vašej tímovej práce. Pripájame rovno prihlášku pre budúci rok, radi opäť prídeme.
Jozef Štefek, konateľ FRUIT DISTILLERY COOPERATION s.r.o

Bruntál se úspěšně představil v Bratislavě
První zahraniční veletrh roku 2013 je za námi ! Ve dnech 24.1. – 27.1.2013 proběhl na výstavišti Incheba v Bratislavě 19. mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITF Slovakiatour. Propagace Moravskoslezského kraje, jeho jednotlivých subregionů a pochopitelně i Bruntálu se uskutečnila prostřednictvím zajímavé a prakticky řešené expozice. Po celou dobu konání veletrhu si mohli návštěvníci stánku pochutnávat na našich místních gastrospecialitách. Součástí byl i moderovaný doprovodný program – vědomostní soutěže o zajímavé ceny. Naše propagační předměty s logem 800 let byly natolik přitažlivé, že jsem je mohl výherci předat jako první cenu, čehož jsem zároveň využil k pozvání přihlížejících do Bruntálu u příležitosti konání oslav 800 let od založení města.

O veletrh byl mimořádný zájem – navštívilo jej přes 70 tisíc osob. Záštitu nad touto prestižní akcí, která patří mezi nejvýznamnější střetnutí v regionu Střední Evropy, převzalo Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky. Ti, kteří se zastavili u pultíku Bruntálu, rozhodně nebyli zklamáni – dostali nabídku různých alternativ pro dovolenou, relaxaci a trávení volného času, poznávání historie města a kultury.

Společenský význam naší účasti podtrhla i návštěva prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče, přičemž jsem měl tu čest předat mu knihu o Bruntálu a další propagační předměty. Se zájmem si vše prohlédl a popřál Bruntálu mnoho zdaru při realizaci oslav svého jubilea.

V neposlední řadě musím zmínit  již řadu roků úspěšně probíhající spolupráci s pořadatelem veletrhu – Inchebou a.s. Tu reprezentuje předseda představenstva a generální ředitel Ing. Alexander Rozin, který si během let naší účasti vytvořil k Bruntálu velmi pozitivní vztah. I letos navštívil stánek a pochvalně se vyjádřil o úrovni nabídky Bruntálu a vyslovil záměr soukromě navštívit město a poznat jeho krásné okolí. Tato slova uznání  jen zdůraznila úspěšnost našeho účinkování v Bratislave!
Ing. Slavoboj Rausch, odbor správy majetku, kultury a rozvoje města