Záverečná správa: Slovenské dentálne dni, Slovmedica, Non-Handicap

Zdravotnícke výstavy Slovenské dentálne dni, Slovmedica a Non-Handicap naplnili svoj program. Stoštyridsaťdva vystavovateľov z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Švajčiarska, Talianska, Turecka a Slovenska predstavilo najnovšie zdravotnícke pomôcky a vylepšenia na ploche 6200 m². Na výstavách sa zišli odborníci, ktorí pracujú v rôznych odvetviach zdravotníctva. Prišli za výmenou poznatkov, zúčastnili sa prednášok, seminárov a zhliadli zaujímavé novinky.

Súbor zdravotníckych výstav prilákal odborníkov z celého Slovenska. Výstavy navštívili kvôli oboznámeniu sa s najnovšími technológiami, či pomôckami pri liečbe pacientov a bohatým sprievodným programom. Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so Slovenskou stomatologickou spoločnosťou usporiadali medzinárodný stomatologický kongres za účasti vzácneho hosťa prezidenta Svetovej dentálnej federácie, pána Orlanda Monteira da Silvu. 

 Problémy a výzvy nemocníc sa stali predmetom diskusie počas zasadnutia Asociácie nemocníc Slovenska. Pod záštitou popredných lekárskych inštitúcií sa uskutočnil súbor medzinárodných konferencií s názvom Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, hasičských záchranárov a edukácia pacienta.

Na počesť Svetového dňa ústneho zdravia bol piatok 28. september venovaný predovšetkým detskému ústnemu zdraviu. Akcia, ktorú pripravila Slovenská komora zubných lekárov spolu s ďalšími partnermi učila našich najmenších, ale aj ich rodičov a učiteľov ako sa o chrup starať a prečo je zdravie ústnej dutiny také dôležité. 

Po druhýkrát predviedli svoju zručnosť a talent telesne postihnutí, ktorí pod vedením renomovaných umelcov vytvorili nádherné diela. Verejnosti ich predstavili v rámci projektu Staviame spolu mosty II

Výstavy obohatil Dom Zdravia, nový projekt zameraný na prevenciu a šírenie osvety v predchádzaní civilizačných ochorení. Minipoliklinika na ploche 300 m² poskytla verejnosti rôzne typy bezplatných vyšetrení. Na mieste bolo možné nechať si skontrolovať chrup, oči, kĺby, odmerať tlak, cholesterol, cukor v krvi, či skonzultovať ako prestať fajčiť a dosiahnuť ideálnu hmotnosť. V priebehu piatka 28.9. sa na mieste stretli aj darcovia odhodlaní pomôcť iným svojou krvou.

Výstavy naplnili svoje ciele čo sa týka odbornej hodnoty, ako aj komerčného prínosu pre vystavujúce spoločnosti.