Médiá
Antónia Čermáková
marketingový špecialista
M +421 911 100 797
T +421 2 6727 2142 - office
T +421 2 6727 2177 - tlačové stredisko
F +421 2 6727 2254 - fax
acermakova@incheba.sk