Všeobecné podmienky účasti (.pdf)

Profil vystavovateľov (.pdf)

Mapa areálu (.jpg)