Pre vystavovateľov

Vážení vystavovatelia,

nenechajte si ujsť príležitosť a prihláste sa na výstavu Motocykel už dnes. Využite vysokú návštevnosť, masívnu marketingovú podporu, záujem médií a výbornú polohu uprostred Bratislavy s vynikajúcim dopravným napojením. Jedinečnosť výstavy s kvalitným a zaujímavým sprievodným programom a najreprezentatívnejším zastúpením vystavovaných značiek na Slovensku ponúka možnosť zviditeľniť sa, upevniť miesto na trhu a nadviazať nové obchodné vzťahy.