Médiá

Valéria Pernišová
PR manažér/hovorkyňa

Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01  Bratislava
M: +421 911 100 726
T: +421 2 6727 3345
F: +421 2 6241 1838
E: vpernisova@incheba.sk
www.incheba.sk