Záverečná správa veľtrhu 2019

Záverečná tlačová správa 2019