Ernest Nagy
Riaditeľ veľtrhu
M +421 903 464 920
T +421 2 6727 2588
F +421 2 6727 2201
E slovakiatour@incheba.sk