ZBOP SR

Vážené dámy, vážení páni,

združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky je tradičným partnerom a garantom Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB. Teší nás, že aj my môžeme prispievať k neustále sa zvyšujúcej úrovni veľtrhu a sprievodných odborných podujatí a podieľať sa tak na tomto významnom medzinárodnom fóre s účasťou zástupcov z krajín z celého sveta.

Členovia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky vnímajú IDEB ako príležitosť pre prezentáciu svojich výrobných schopností a predovšetkým  pre  predstavenie technologických noviniek a modernizovaných obranných systémov, ktoré sú  čoraz viac sofistikovanejšie a spoľahlivejšie, disponujú inovatívnymi systémami a smelo môžu konkurovať špičkovým svetovým značkám.

V roku 2020 si Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky pripomenie 20. výročie svojho založenia. Počas tohto obdobia sme sa stali významným partnerom a komunikačným miestom pre spoluprácu domáceho obranného a bezpečnostného priemyslu so slovenskými štátnymi inštitúciami a zahraničnými subjektami. Naša členská základňa neustále rastie a dnes máme už 42 členov, z ktorých mnohí sa budú prezentovať aj na nadchádzajúcom ročníku veľtrhu IDEB. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky im k tomu poskytuje organizačnú podporu a súčinnosť s cieľom urobiť veľtrh IDEB ešte viac atraktívnym.

Verím, že tak ako po minulé roky, i tentokrát vystavovatelia na IDEBe získajú nové zaujímavé kontakty pre spoluprácu a rast obchodných príležitostí a značke IDEB si zachovajú svoju priazeň. 

 

Ing. Tibor Straka
Prezident
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu
Slovenskej republiky