Pre vystavovateľov

Vážený obchodný partner,

medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB v Bratislave je významnou prehliadkou obranných a bezpečnostných technológií v strednej Európe so silnou medzinárodnou účasťou vystavovateľov a odborných návštevníkov. Veľtrh IDEB je vysoko špecializované podujatie, ktoré od prvého ročníka v roku 2006 má svoje vybrané publikum a sleduje politicko-hospodársku a bezpečnostnú situáciu doma a vo svete. Posledný ročník potvrdil, že IDEB má v kalendári významných podujatí tohto charakteru svoje nezastupiteľné miesto a patrí k najvýznamnejším podujatiam svojho druhu.

Pre zástupcov slovenského obranného priemyslu je IDEB vynikajúcou príležitosťou nielen na prezentáciu, ale aj na nadviazanie kontaktov so zahraničnými partnermi na domácej pôde, vďaka ktorým môžu posilniť svoju šancu na zahraničných trhoch.

Pre zahraničné subjekty, ktoré sa chcú presadiť v regióne krajín V4 je to jedinečná príležitosť na prezentáciu a nadviazanie kontaktov s predstaviteľmi rezortu obrany, ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek zo stredoeurópskeho regiónu.

Využite jedinečnú príležitosť predstaviť svoju ponuku predstaviteľom obranných rezortov a nadviazať spoluprácu pri dôležitých investičných zámeroch.

Dôvody na Vašu prezentáciu:

•          rozsiahla modernizácia Ozbrojených síl SR v segmente pozemných a vzdušných síl

•          prestížna prehliadka obranného priemyslu krajín NATO

•          priestor na nové kooperácie v rámci V4

•          vysoká medzinárodná účasť vystavovateľov a odborných návštevníkov

•          účasť najvýznamnejších politických a vojenských predstaviteľov nielen zo Slovenska

•          atraktívny odborný sprievodný program – konferencie, semináre, networking

•          súťaž o najlepší exponát - IDEB Grand Prix

Zabezpečte si už teraz svoju účasť a možnosť prednostného umiestnenia Vašej expozície na nasledujúcom ročníku IDEB, ktorý sa koná 13. až 15. mája 2020.