Vážený obchodný partner,

otázky národnej, regionálnej a globálnej bezpečnosti sú integrálnou súčasťou politiky každého štátu. Na jednej strane definovanie bezpečnostných záujmov a označenie potenciálnych rizík a hrozieb, na strane druhej posilňovanie vlastnej obranyschopnosti a primeraná modernizácia ozbrojených síl v spolupráci s partnermi a spojencami či podpora domáceho obranného priemyslu – agenda týkajúca sa obrany a bezpečnosti sa priebežne prispôsobuje novým výzvam a okolnostiam. Reagovať na ne bude aj medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB, ktorý sa v termíne 13. – 15. mája 2020 uskutoční v bratislavskej Inchebe. Aj vzhľadom na svoju lukratívnu lokalizáciu uprostred  centrálnej Európy má veľtrh nezastupiteľné miesto v kalendári podujatí so zameraním na obranu a bezpečnosť. Uplynulé ročníky potvrdili jeho silnú pozíciu veľtrh, a to nielen pre vysokú odbornú úroveň, ale aj účasť strategických partnerov a dlhú tradíciu.

Veľtrh IDEB je platformou, ktorá spája produkty bezpečnostného a obranného priemyslu s inováciami a modernými prístupmi v tejto oblasti nevynímajúc otázky kybernetickej bezpečnosti a nových spôsobilostí v prostredí ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek. Je tak jedinečnou príležitosťou nielen na prezentáciu, ale nadväzovanie a posilňovanie obchodných kontaktov na domácej i medzinárodnej úrovni. Zástupcovia slovenského obranného priemyslu majú vďaka účasti na veľtrhu šancu zviditeľniť svoju produkciu a zintenzívniť obchodnú činnosť nielen doma, ale aj na zahraničných trhoch. Zahraničné spoločnosti majú pre zmenu jedinečnú príležitosť priblížiť svoju činnosť zástupcom rezortov obrany, ozbrojených síl a ostatných bezpečnostných zložiek na významnom trhu strednej Európy.

Vážený obchodný partner, nezmeškajte šancu predstaviť svoju ponuku na tomto unikátnom podujatí a nadviazať spoluprácu pri participácii na dôležitých investičných projektoch nielen v globálnom, ale vďaka intenzívnej spolupráci krajín V4 i v regionálnom meradle s dôrazom na investície v strednej Európe. Vďaka silnej účasti významných predstaviteľov rezortov obrany a početných zahraničných delegácií predstavuje IDEB skvelú príležitosť s obrovským potenciálom.

Veľtrh IDEB – miesto, kde sa technológie, inovácie a biznis spájajú do jedného celku.

Partneri

ideb 2016

ideb16
ideb16

ideb16