Základné informácie
 
Dátum
30. 9. - 2. 10. 2009
Popis
veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
Umiestnenie
Hala D, Hala D1
Manažér veľtrhu
Filip Mikuláš
Záštita

Ministerstvo dopravy, pôsť a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Národná dialničná spoločnosť, a.s.

Odborná garancia:
Slovenská technická Univerzita v Bratislave
Elektrotechnická Fakulta ŽU v Žiline
Fakulta Elektrotechniky a Informatiky TU v Košiciach
Fakulta Mechatroniky Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
Únia Slovenských Elektrotechnikov

Odborná spolupráca:
Slovenský Ústav Technickej Normalizácie
Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky UK Bratislava
Prometeus - Prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.

Mediálna spolupráca:
BEN - technická literatúra s.r.o.
FANDA elektronik s.r.o.
FCC PUBLIC s.r.o.
Jindřich Babarík - BAEL
Ing. Pavel Hála ELEKTROMANAGEMENT
JAGA GROUP