Mária Vašičková
manažér veľtrhu
M +421 903 963 341
T +421 2 6727 2205
F +421 2 6727 2201
E mvasickova@incheba.sk