Všeobecné podmienky účasti (.pdf)

Organizačné pokyny pre vystavovateľov (.pdf)

Mapa areálu (.jpg)