Ľubica Nagyová
manažér výstavnej akcie
M: +421 903 284 794
T: +421-2-6727 2140
F: +421-2-6727 2201
E:  lnagyova@incheba.sk   

Drahomíra Salihbegović
garant haly A1, A0, D, B1
M: +421 911 100 736  
T: +421-2-6727 2139
F: +421-2-6727 2201
E: dsalihbegovic@incheba.sk

Miroslava Ostrochovská
garant haly Bstred a VP
M: +421 911 100 714
T:  +421 2 6727 3090
F: +421-2-6727 2201
E: mostrochovska@incheba.sk

Natália Cíbiková
garant haly B0, B1, B2
M: +421 911 100 702
T: +421-2-6727 2414
F: +421-2-6727 2201
E: ncibikova@incheba.sk