Súťaž o Zlatú plaketu a Čestné uznanie

Súťaž o Zlatú plaketu a Čestné uznanie