Mária Vašičková
manažér veľtrhu
T +421 2 6727 2205
M +421 903 963 341
F  +421 2 6727 2201
E mvasickova@incheba.sk