Kremnické guldinery, prvé veľké strieborné mince, sa razili za vlády Vladislava Jagelovského v rokoch 1499 až 1506. Boli to veľké strieborné mince, predchodcovia toliarov. Toliare sa začali raziť v Kremnici až v roku 1553 za vlády Ferdinanda I. Habsburgského.

Okrem strieborných guldinerov sú známe aj ich zlaté razby v násobkoch dukátov, ktoré sú však veľmi vzácne. Na averze je zobrazený svätý Ladislav na koni s kopijovitou sekerou pripravenou k vrhu, revrz nesie krásnu heraldiku spojených rodov Wladislava Jagella a manželky Anny Candale. Vľavo erby panovníka - uhorské brvná, dvojkríž, dalmácke leopardie hlavy, český lev a v centrálnom štíte poľská orlica. Vpravo erby kráľovnej - prekrížené reťaze Navarra, zvislé brvná Foix, kravy Bearnu, ľalie Evreux a v centrálnom štíte levy Bigorre (gaskoňská oblasť).

Zlaté odrazky kremnického guldinera sú nielen krásne a vzácne, ale aj na zberateľskom trhu hodnotené mince. Podľa váhy, kvality a vzácnosti sa ich cena hýbe 50 až 200 tisíc EUR za kus.

kremnické guldinery bzd 18 kremnické guldinery bzd 18