Organizačné pokyny. (pdf)

Všeobecné podmienky účasti. (pdf)

Profil vystavovateľov. (pdf)

Mapa areálu. (jpg)