Médiá
Martina Macková
hovorkyňa
M +421 911 100 726
T: +421 2 6727 3345 - office
T +421 2 6727 2177 - tlačové stredisko
E mmackova@incheba.sk