Výstavy Slovmedica a Non-Handicap - pre vaše zdravie

Duo zdravotníckych výstav SlovmedicaNon-handicap začiatkom októbra do Incheby prináša všetko potrebné pre zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o ľudí s telesným postihnutím. Portfólio vystavovateľov tvorí vybavenie do nemocníc a ordinácií, ponuka zdravotníckych pomôcok, úprava vozidiel pre telesne postihnutých a zariadenia na zlepšenie mobility. Výstavy sa uskutočnia od 5. do 7. októbra.

slovmedica 2015

slovmedica 2015

slovmedica 2015

slovmedica 2015