Veľtrh stavebníctva zaznamenal záujem

V sobotu 28. 3. 2015 sa skončil v poradí  36. ročník medzinárodného veľtrhu stavebníctva sprevádzaný 25. ročníkom medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia. Na ploche 35 000 m2 svoju ponuku predstavilo 487 vystavovateľov z 11 krajín sveta. Za 4 dní veľtrhy prilákali 95 017 návštevníkov, čo potvrdilo stabilnú pozíciu podujatí a rastúci záujem verejnosti o segment stavebníctva.

Veľtrhy Coneco a Racioenergia  sa venovali aktuálnym témam, ktoré reagujú na súčasnú situáciu v stavebníctve. Progresívne a obnoviteľné zdroje energie, pasívne a nízkoenergetické domy, revitalizácia budov a drevostavby - ponuka na veľtrhoch bola zameraná predovšetkým na úspory pri výstavbe a prevádzke domov a bytov.  Návštevníci v Inchebe našli komplexný sortiment pre stavbu a rekonštrukciu, ktorý sa začínal pri základných stavebných materiáloch a končil sa pri vnútorných riadiacich systémoch.

Novinkou tohtoročného veľtrhu bola špecializovaná sekcia s názvom Voda, ktorá predstavila riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva.

Téma vody je v súčasnosti mimoriadne aktuálna, čo potvrdili aj predstavitelia vlády vrátane predsedu vlády SR Roberta Fica na otvorení odbornej konferencie „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá sa v druhý deň veľtrhov uskutočnila v priestoroch výstaviska. Súčasťou programu bolo aj pripomenutie si Svetového dňa vody s cieľom podporiť informovanosť širokej verejnosti a návštevníkov o nenahraditeľnom význame vody, zvýšiť povedomie o vzájomných väzbách medzi vodou a energiou (úspora vody znamená úsporu energie) a predstaviť technológie vedúce k úsporám a ochrane životného prostredia. Nad podujatím, ktoré organizovali Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností, prevzal záštitu minister životného prostredia Peter Žiga.

Ani tento rok na veľtrhu nechýba sekcia venovaná drevostavbám. V porovnaní s vlaňajškom bola navyše väčšia a bohatšia a priniesla tak viac inšpirácie pre odbornú i laickú verejnosť. Moderné drevostavby okrem zdravého a ekologického bývania prinášajú aj výhodu v podobe značných úspor energií.

Problematike drevostavieb bola venovaná aj časť odborného programu. „Deň moderných drevostavieb“ v druhý deň veľtrhov Coneco a Racioenergia priniesol názory architektov a odborníkov na technické aspekty drevostavieb. Technológia priečne lepených masívnych drevených panelov pri návrhu a konštrukcii moderných drevostavieb, spojovacie a tesniace materiály pre drevostavby, moderné drevostavby vo svete a materiály na ich realizáciu – to sú len niektoré z tém, ktoré zahŕňali prednášky odborníkov. Sekciu drevostavieb ozvláštnil vzorový dom postavený priamo v hale.

Veľtrhy prezentovali aj sekciu pasívnych domov. Inštitút pre energeticky pasívne domy v Inchebe predstavil ponuku svojich členských firiem, ktoré dlhodobo patria k najprogresívnejším na slovenskom stavebnom trhu - výrobcov okien, konštrukčných a tesniacich materiálov, projektantov i realizátorov pasívnych a nízkoenergetických domov na rôznych materiálových bázach.

Salón architektúry priniesol prehliadku víťazných prác prestížnych odborných ankiet. Veľtrh sa venoval aj pamiatkam prostredníctvom blokov prednášok na túto tému pod garanciou Ministerstva kultúry SR.

Počas veľtrhov Coneco a Racioenergia boli vybraným vystavovateľom tradične udelené ocenenia Zlatá plaketa Coneco, Zlatá plaketa Racioenergia za zaujímavé a výnimočné exponáty. Ocenenie Zlatý Leonardo pre zmenu putovalo do rúk spoločností, ktorých expozícia bola z vizuálneho hľadiska najnápaditejšia a najkreatívnejšia. Zároveň sme spoznali víťazov súťaže o Najlepšie obnovený bytový dom roka 2014.

Záverečná tlačová správa CONECO/RACIOENERGIA 2015 (.pdf)

Pre viac informácií kontaktujte:

Martina Macková
Hovorkyňa
Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava, Slovakia
M + 421 911 100 726
T  + 421 2 6727  3345