Incheba Expo Bratislava
SACROEXPO

SACROEXPO

SACROEXPO Slovakia je sesterskou edíciou mzinárodnej výstavy pre výstavbu a vybavenie kostolov a cirkevných zariadení a náboženského umenia so zameraním na región Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

čítať viac

Informácie

SACROEXPO
13. – 14. 09. 2023

SACROEXPO Slovakia je sesterskou edíciou Medzinárodnej výstavy pre výstavbu a vybavenie kostolov a cirkevných zariadení a náboženského umenia so zameraním na región Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

Usporiadateľom je Incheba Expo Bratislava v spolupráci s veľtržnou správou Targi Kielce, ktorá akciu SACROEXPO dlhodobo úspešne organizuje v Poľsku.

Veľtrh SACROEXPO Slovakia sa bude konať v dňoch 13. – 14. septembra 2023 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
Špecializovaný medzinárodný veľtrh SACROEXPO predstavuje všetko, čo cirkev a farnosti potrebujú.

Veľtrh je obchodnou prezentačnou platformou pre odborných dodávateľov služieb a zariadení na výstavbu a starostlivosť o cirkevné budovy, špeciálne technológie ako ozvučenie, vyhrievanie alebo zabezpečenie kostolov, organ a ďalšie hudobné nástroje. Na výstave tradične nechýbajú umelecké remeselné produkty pre interiérové vybavenie a výzdobu, cirkevné odevy, náboženské umenie ako sochy a figúrky, vitráže, obrazy, ikony a liturgické nádoby. Súčasťou je aj ponuka pútnických destinácií, odborné konferencie a debaty.

SACROEXPO umožňuje odborným špecializovaným firmám, umelcom a remeselníkom nadväzovať nové kontakty v rámci cirkevného sveta a so špecializovanými obchodmi vrátane internetových obchodov. SACROEXPO je spájajúcou platformou medzi odbornou ponukou súčasných produktov a služieb a cirkví pri plánovaní, dizajne a zariaďovaní cirkevných objektov a pri starostlivosti o cirkevné kultúrne dedičstvo.

  Bezplatná registrácia na veľtrh SACROEXPO Slovakia 13. - 14.9.2023

  *

  *

  *

  *

  Pre zaslanie voľnej vstupenky na veľtrh SacroExpo Slovakia, organizátor Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava („prevádzkovateľ“) potrebuje vyššie uvedené osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (záväzok poskytnúť voľnú vstupenku) podľa Čl. 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia GDPR. Ďalšie spracúvanie osobných údajov za účelom vyhodnotenia záujmu a propagovania veľtrhu je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa Čl. 6 odseku 1 písmena f) Nariadenia GDPR. Osobné údaje osôb, ktorým bola poskytnutá voľná vstupenka, budú spracúvané 10 rokov. Práva dotknutých osôb sú uvedené na web stránke www.incheba.sk v časti Ochrana osobných údajov.

  Otváracie hodiny

  Široká verejnosť

  streda 13.9. 9:00 - 18:00
  štvrtok 14.9. 9:00 - 17:00
  Osobné vozidlo 6€
  Úžitkové vozidlo 10€
  Bus 20€

  Verejná doprava

  • Zastávka Aupark

   • 50
   • 80
   • 83
   • 84
   • 91
   • 93
   • 94
   • 191
   • 901
  • Zastávka Einsteinova

   • 80
   • 88
   • 92
   • 901

  Kde je Incheba?

  • Parkovisko návštevníci

   Parkovisko návštevníci
   Viedenská cesta 3
   851 01 Bratislava
   Slovenská republika
   Navigovať
  • Incheba Offices

   Incheba Offices
   Viedenská cesta 5
   851 01 Bratislava
   Slovenská republika
   Navigovať
  • Registrácia vystavovateľov

   Registrácia vystavovateľov
   Viedenská cesta 7
   851 01 Bratislava
   Slovenská republika
   Navigovať

  Zoznam vystavovateľov

  Tlačové správy

  Chcete u nás vystavovať?

  Kto môže vystavovať?

  • Výrobcovia a obchody zásobujúce cirkevný trh
  • Remeselníci a umelci, ktorí pôsobia v oblasti náboženského umenia, reštaurovania a tvorby zariadení a nábytku
  • Architektonické, projekčné a zmluvné firmy, poradenské spoločnosti
  • Združenia alebo inštitúcie so záujmom o dialóg s duchovenstvom a náboženskými inštitúciami

  STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU TU

  Nomenklatúra veľtrhu SACROEXPO Slovakia

  • Architektúra a pamiatková starostlivosť (projektovanie cirkevných stavieb, rekonštrukcia a revitalizácia cirkevných stavieb)
  • Interiérový dizajn cirkevných objektov (projektovanie a realizácia interiérov, osvetlenie, ozvučenie, oltáre, lavice, spovednice a pod., poľné oltáre)
  • Záhrady a kvety (návrhy, výsadba a údržba zelene, kvetinové výzdoby)
  • Pamiatková starostlivosť (opravy sakrálnych stavieb, špeciálne osvetlenie, elektroinštalácia, tepelné systémy pre modernizáciu cirkevných objektov)
  • Cintoríny (návrhy, výstavba a údržba cintorínov, administratívne systémy)
  • Bezpečnostné systémy (poplašné zariadenia, monitoring a ochrana, protipožiarna inštalácia a ochrana, záchranné prostriedky)
  • Umelecké remeslá (sochárstvo, vitráže, kamenárstvo, umelecké kováčstvo, umelecké zlievarne, reštaurátorstvo, štukatérstvo, maliarstvo)
  • Stavba a renovácia zvonov a hodiny
  • Hudba (stavba a renovácia organov, hudobné nástroje, publikácie, cirkevná hudba)
  • Odevy a rúcha
  • Administratívne a knižničné systémy (IT systémy pre archiváciu, knižnice a pod.)
  • Náboženské predmety (liturgické nádoby, cirkevné predmety, ozdoby, zberateľské predmety)
  • Umenie (umelecké diela, cirkevná výzdoba, maľby)
  • Cirkevná turistika, náboženské médiá
  • Ostatné služby (poistenie, finančné služby, poradenstvo, charitatívna činnosť, cirkevné inštitúcie)

  Kontaktujte nás


   Základné informácie

   SACROEXPO Slovakia je sesterskou edíciou Medzinárodnej výstavy pre výstavbu a vybavenie kostolov a cirkevných zariadení a náboženského umenia so zameraním na región Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

   Usporiadateľom je Incheba Expo Bratislava v spolupráci s veľtržnou správou Targi Kielce, ktorá akciu SACROEXPO dlhodobo úspešne organizuje v Poľsku.

   Veľtrh SACROEXPO Slovakia sa bude konať v dňoch 13. – 14. septembra 2023 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.
   Špecializovaný medzinárodný veľtrh SACROEXPO predstavuje všetko, čo cirkev a farnosti potrebujú.

   Veľtrh je obchodnou prezentačnou platformou pre odborných dodávateľov služieb a zariadení na výstavbu a starostlivosť o cirkevné budovy, špeciálne technológie ako ozvučenie, vyhrievanie alebo zabezpečenie kostolov, organ a ďalšie hudobné nástroje. Na výstave tradične nechýbajú umelecké remeselné produkty pre interiérové vybavenie a výzdobu, cirkevné odevy, náboženské umenie ako sochy a figúrky, vitráže, obrazy, ikony a liturgické nádoby. Súčasťou je aj ponuka pútnických destinácií, odborné konferencie a debaty.

   SACROEXPO umožňuje odborným špecializovaným firmám, umelcom a remeselníkom nadväzovať nové kontakty v rámci cirkevného sveta a so špecializovanými obchodmi vrátane internetových obchodov. SACROEXPO je spájajúcou platformou medzi odbornou ponukou súčasných produktov a služieb a cirkví pri plánovaní, dizajne a zariaďovaní cirkevných objektov a pri starostlivosti o cirkevné kultúrne dedičstvo.

    Bezplatná registrácia na veľtrh SACROEXPO Slovakia 13. - 14.9.2023

    *

    *

    *

    *

    Pre zaslanie voľnej vstupenky na veľtrh SacroExpo Slovakia, organizátor Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava („prevádzkovateľ“) potrebuje vyššie uvedené osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (záväzok poskytnúť voľnú vstupenku) podľa Čl. 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia GDPR. Ďalšie spracúvanie osobných údajov za účelom vyhodnotenia záujmu a propagovania veľtrhu je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa Čl. 6 odseku 1 písmena f) Nariadenia GDPR. Osobné údaje osôb, ktorým bola poskytnutá voľná vstupenka, budú spracúvané 10 rokov. Práva dotknutých osôb sú uvedené na web stránke www.incheba.sk v časti Ochrana osobných údajov.

    Zoznam vystavovateľov

    Novinky

    Médiá

    Tlačové správy

    Partneri

    Chcete u nás vystavovať?

    Kto môže vystavovať?

    • Výrobcovia a obchody zásobujúce cirkevný trh
    • Remeselníci a umelci, ktorí pôsobia v oblasti náboženského umenia, reštaurovania a tvorby zariadení a nábytku
    • Architektonické, projekčné a zmluvné firmy, poradenské spoločnosti
    • Združenia alebo inštitúcie so záujmom o dialóg s duchovenstvom a náboženskými inštitúciami

    STIAHNITE SI PRIHLÁŠKU TU

    Nomenklatúra veľtrhu SACROEXPO Slovakia

    • Architektúra a pamiatková starostlivosť (projektovanie cirkevných stavieb, rekonštrukcia a revitalizácia cirkevných stavieb)
    • Interiérový dizajn cirkevných objektov (projektovanie a realizácia interiérov, osvetlenie, ozvučenie, oltáre, lavice, spovednice a pod., poľné oltáre)
    • Záhrady a kvety (návrhy, výsadba a údržba zelene, kvetinové výzdoby)
    • Pamiatková starostlivosť (opravy sakrálnych stavieb, špeciálne osvetlenie, elektroinštalácia, tepelné systémy pre modernizáciu cirkevných objektov)
    • Cintoríny (návrhy, výstavba a údržba cintorínov, administratívne systémy)
    • Bezpečnostné systémy (poplašné zariadenia, monitoring a ochrana, protipožiarna inštalácia a ochrana, záchranné prostriedky)
    • Umelecké remeslá (sochárstvo, vitráže, kamenárstvo, umelecké kováčstvo, umelecké zlievarne, reštaurátorstvo, štukatérstvo, maliarstvo)
    • Stavba a renovácia zvonov a hodiny
    • Hudba (stavba a renovácia organov, hudobné nástroje, publikácie, cirkevná hudba)
    • Odevy a rúcha
    • Administratívne a knižničné systémy (IT systémy pre archiváciu, knižnice a pod.)
    • Náboženské predmety (liturgické nádoby, cirkevné predmety, ozdoby, zberateľské predmety)
    • Umenie (umelecké diela, cirkevná výzdoba, maľby)
    • Cirkevná turistika, náboženské médiá
    • Ostatné služby (poistenie, finančné služby, poradenstvo, charitatívna činnosť, cirkevné inštitúcie)

    Kontaktujte nás

    Renáta Urbančoková

    manažérka výstavy     Otváracie hodiny

     Široká verejnosť

     streda 13.9. 9:00 - 18:00
     štvrtok 14.9. 9:00 - 17:00

     Parking

     Osobné vozidlo 6€
     Úžitkové vozidlo 10€
     Bus 20€

     Doprava

     • Zastávka Einsteinova

      • 80
      • 88
      • 92
      • 901
     • Zastávka Aupark

      • 50
      • 80
      • 83
      • 84
      • 91
      • 93
      • 94
      • 191
      • 901

     Navigácia

     • Parkovisko návštevníci

      Parkovisko návštevníci
      Viedenská cesta 3
      851 01 Bratislava
      Slovenská republika
      Navigovať
     • Incheba Offices

      Incheba Offices
      Viedenská cesta 5
      851 01 Bratislava
      Slovenská republika
      Navigovať
     • Registrácia vystavovateľov

      Registrácia vystavovateľov
      Viedenská cesta 7
      851 01 Bratislava
      Slovenská republika
      Navigovať