Záverečná tlačová správa Bibliotéka

Jubilejná 20. Bibliotéka potešila tisíce fanúšikov literatúry

Incheba zavrela svoje brány za jubilejným 20. ročníkom medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka. Na mieste sa stretli milovníci kultúry a literatúry, pre ktorých je Bibliotéka každoročne sviatkom. Počas 4 dní vládol v halách čulý ruch. Návštevníci sledovali literárne besedy so známymi autormi, zbierali autogramy a najmä kupovali tisícky zaujímavých titulov aktuálne ponúkaných na našom trhu. Kvôli veľkému záujmu verejnosti a tiež pozitívnej spätnej väzbe od vystavovateľov, sa uvažuje o predĺžení trvania Bibliotéky v budúcom roku na 5 dní. K zatraktívneniu nasledujúceho ročníka by mohla prispieť aj myšlienka spolupráce s partnerskou krajinou, ktorá získa priestor zviditeľniť svoju národnú literatúru.

Spolu s Bibliotékou sa konali aj výstava vzdelávania Pedagogika, výstava hodín a šperkov Hodiny a Klenoty a výstava minerálov, drahých kameňov a fosílií Minerály Bratislava. Ponuka vystavovateľov zaujala spolu 34 102 návštevníkov, pričom najväčší ruch pocítilo výstavisko bol počas víkendu.

PROGRAM A OCENENIA

Bibliotéku charakterizoval najmä pestrý a kvalitný program plný známych mien. Návštevníci literárnych besied mohli stretnúť osobnosti ako: Ľubomír Feldek, Daniel Hevier, Juraj Šebo, Tamara Heribanová, Martin Pyco Rausch, Samko Tále, Andrea Coddington, Emma Tekelyová, Halina Pawlovská, Boris Filan, Gustáv Murín, Ivo Toman a ďalší. Exkluzívnym hosťom veľtrhu bol izraelský spisovateľ Meir Shalev.

V rámci programu medzinárodného knižného veľtrhu boli udelené viaceré ocenenia. Honorovanú Cenu Bibliotéky získalo najlepšie dielo roku 2011 napísané ženskou autorkou. Porota v zložení Miroslava Vallová, Zuzana Belková, Daniel Kollár a predseda Dušan Dušek rozhodovali medzi dielami desiatich finalistiek. Odmenená napokon bola Alta Vášová za knihu Sfarbenia. Udelená bola taktiež Cena Fantázie - za poviedku Pavúčie chodníčky ju získala Eva Lalkovičová. Zväz vydavateľov a kníhkupcov udelil Cenu Alexa Austa vydavateľstvu Slovart za vydanie knihy Bratislava moja od autora Karola Kállaya.

Najbližšie sa veľtrh Bibliotéka spolu s výstavou Pedagogika bude konať v termíne 14. – 17. novembra 2013 s alternatívou jeho začatia o deň skôr 13. 11.