Šťastný výherca zájazdu na Srí Lanku

V posledný deň veľtrhov ITF SLOVAKIATOUR a DANUBIUS GASTRO sme vyžrebovali šťastných výhercov luxusnej dovolenky na Srí Lanku od CK BUBOpoukážok v hodnote tisíc eur na nákup v predajniach Kaufland. Do žrebovania sa mohol zapojiť každý, kto mal platnú vstupenku. Tu sú mená výhercov:

Hlavná cena - Zájazd na Srí Lanku
Štefan Szomolányi

1 000 eurová poukážka na nákup v sieti Kaufland
Antónia Kupecká

1 000 eurová poukážka na nákup v sieti Kaufland
Ján Kollár

1 000 eurová poukážka na nákup v sieti Kaufland
František Macko

VIP karta 2015 – voľný vstup na veľtrhy a výstavy organizované Incheba, a.s.
Anna Hronská

Gratulujeme!