Springduodanube, 12. – 13. 5. 2012

Ďalší ročník jarnej medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien Spring DuoDanube sa koná v dňoch 12. - 13. mája v Incheba Expo Bratislava. Výstavu v bratislavskej Inchebe organizuje Slovenská kynologická jednota.

SKJ - MVP
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
T +421 2 5249 2298
E skj@skj.sk
W www.skj.sk

Všetky informácie nájdete na stránke http://www.springduodanube.sk.