Sprievodný program na Slovenských dentálnych dňoch

Aj na tento rok sme pre návštevníkov Slovenských dentálnych dní prichystali zaujímavý sprievodný program. Už po piaty krát Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci s partnermi pripravila pre deti materských a základných škôl podujatie o správnej ústnej hygiene s nácvikom. Deti sa  zároveň hravou formou dozvedia o výžive, ktorá im zabezpečí zdravé zúbky. Zároveň sa deti prakticky oboznámia so zásadami prvej pomoci, ktorú ich naučia lektori Slovenského červeného kríža. Rozdielom oproti minulým rokom je rozšírenie podujatia pre deti na dva dni. Odbornú verejnosť privítame na tradičnom Medzinárodnom stomatologickom kongrese, počas ktorého poprední odborníci predstavia a prediskutujú aktuálne otázky z odboru stomatológie. Viac nájdete tu: SPRIEVODNÝ PROGRAM SDD