Spojenie zdravotníckych výstav so synergickým efektom

Spojenie tria zdravotníckych výstav do jedného termínu prinieslo pozitívne reakcie a zvýšený záujem návštevníkov. Na podujatiach Slovenské dentálne dni, Slovmedica a Non-Handicap, ktoré sa uskutočnili 1. a 2. októbra, sa celkovo na ploche 5 300 m2 predstavilo takmer 100 vystavovateľov. Ich portfólio zahŕňalo produkty zubnej starostlivosti, najmodernejšie vybavenie pre stomatologické ambulancie, prístroje pre stomatológov a dentálnych hygienikov, ale aj vybavenie do nemocníc a ordinácií, zdravotnícke pomôcky, úpravu vozidiel pre telesne postihnutých a zariadenia na zlepšenie mobility.   

Dôkazom toho, že Slovenské dentálne dni sú špičkovým podujatím pre stomatológov a ideálnou platformou na diskusiu, je Medzinárodný kongres Slovenské dentálne dni, ktorý výstavu sprevádzal. Najnovšie poznatky zo stomatologickej praxe a vysoko odborné témy prednášok (ochorenia parodontu a ich terapia, atypické chirurgicko-protetické riešenia, nová generácia fotokompozitov, mikroinvazívna terapia zubného kazu bez vŕtania a mnohé ďalšie) zaznamenali vysokú účasť odborníkov.

Mimoriadne úspešný bol aj v poradí 5. ročník Dňa ústneho zdravia, ktorý pripravila Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so svojimi partnermi. Až 500 detí z vybraných materských a základných škôl sa v Inchebe hravou formou učilo návyky správnej starostlivosti o zuby. Vôbec po prvý raz bolo podujatie rozšírené na dva dni.

Výstavy Slovmedica a Non-Handicap predstavili pomôcky pre zdravotnícku starostlivosť a pomôcky pre telesne postihnutých ľudí. Svetovým unikátom, ktorý vzbudil pozornosť návštevníkov, je špeciálne vozidlo českej výroby pre vozíčkarov Elbee. Do auta sa nastupuje priamo vo vozíčku a jeho majiteľ môže šoférovať okamžite, bez ďalších namáhavých úkonov.  

Záverečná tlačová správa 2015 (.pdf)

Pre viac informácií kontaktujte:

Martina Macková
Hovorkyňa
Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava, Slovakia
M + 421 911 100 726
T  + 421 2 6727  3345