Slovmedica a Non-Handicap pre vaše zdravie

Zdravie je to najcennejšie, čo máme. Preto by sme mali robiť všetko pre jeho zachovanie a prípadné znovuzískanie. Výstavy Slovmedica a Non-Handicap 1. a 2. októbra prinesú komplexný prehľad nových zdravotníckych technológií, prístrojov a pomôcok s cieľom poskytovať tú najlepšiu starostlivosť - najnovšie vybavenie nemocníc, nástroje na ošetrovanie pacientov a špecializované predmety dennej potreby pre telesne postihnutých. Vystavovatelia každoročne prichádzajú s novinkami, ktoré uľahčia starostlivosť o pacienta, dokážu pomôcť rýchlejšej regenerácii organizmu a navrátiť fyzickú i psychickú pohodu a zdravie. Spojenie s výstavou Slovenské dentálne dni sa postará o komplexnú starostlivosť o celé telo vrátane chrupu.