Ing. ALEXANDER ROZIN, CSc.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Arch. JOZEF KALISKÝ
člen predstavenstva a technický námestník

Ing. HELENA STOPKOVÁ
člen predstavenstva a ekonomický námestník
 
Ing. ALEXANDER ROZIN PhD.
člen predstavenstva a námestník obchodnej politiky a marketingu