VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. ALEXANDER ROZIN, CSc.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Arch. JOZEF KALISKÝ
technický námestník

Ing. HELENA STOPKOVÁ
ekonomická námestníčka
 
Ing. ALEXANDER ROZIN, PhD.
námestník obchodnej politiky a marketingu