Máte záujem uchádzať sa o zamestnanie v našej spoločnosti?

Kontaktujte naše personálne odddelenie:

Ing. Renáta Šranková
vedúca personálneho oddelenia

Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava
T +421 2 6727 2153
F +421 2 6727 2227
E rsrankova@incheba.sk