Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava

T +421 2 6727 1111
F +421 2 6241 1838
E incheba@incheba.sk

GPS súradnice: 48.133831,17.098902

Fakturačné údaje

Obchodný názov Incheba, a.s.
Sídlo Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava
Registrácia OR SR Bratislava, Odd. Sa, vložka č. 10/B
IČO 00211087
IČ DPH SK2020451411
Bankové spojenie ČSOB
IBAN SK3075000000000584728213