Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava
IČO: 00211087
IČ DPH: SK2020451411 

Monika Krátka
M + 421 911 100 732
T + 421 2 6727  2144   
F + 421 2 6727  2254
E mkratka@incheba.sk