OUTDOOR PLOCHY

Areál výstaviska disponuje rozsiahlymi upravenými vonkajšími plochami. Podstatná časť z nich sa využíva ako parkoviská, ktoré sú dostupné pri vjazde autom z Viedenskej cesty. Jednotlivé parkovacie sektory sú umiestnené pri Expo arene, pred hlavným vstupom do haly A, pri hale D, na terasách okolo hál B, D a okolo Expo Areny.

Incheba Expo Bratislava skrášľujú zelené trávnaté plochy, časť ktorých sa využíva počas letnej sezóny rekreačne ako Incheba Summer Club. Piesok, bazén, detské ihrisko, bufety s ponukou občerstvenia, športové ihriská a oddychové plochy určené na slnenie, lákajú Bratislavčanov počas horúcich letných dní.

Vonkajšie plochy môžu byť využité na usporiadanie akéhokoľvek typu podujatia. Svojou rozľahlosťou sú exteriérové plochy predurčené aj pre organizovanie športových podujatí.

OUTDOOR PLOCHY zahŕňajú:

1. INCHEBA OPEN AIR

Externá aréna vhodná pre usporiadanie koncertov, kultúrnych a športových podujatí pod otvoreným nebom.

Vizuál priestoru:
Open air. (jpg)

2. OSTATNÉ PRIESTORY

Priestory výstaviska INCHEBA sú vhodné pre rôzne obchodné, športové a hudobné akcie, rovnako ako ďalšie outdoorové aktivity, ktoré sú charakteristické svojou vysokou návštevnosťou.

Plocha rozloha m2 koncerty / kongresy / športové podujatia   plesy / večierky / bankety
kapacita   kapacita
státie kinosedenie kombinácia státie + sedenie škol. sedenie státie sedenie kombinácia
Open Air 9700 15000 tribúna - 2200 10200 - - - -
plocha - 4000
Ostatné voľné plochy 35000 - - - - - - -