Prehliadka najmodernejšej vojenskej techniky i dynamické ukážky

Návštevníci sa môžu tešiť aj na sprievodný program s dynamickými ukážkami Ozbrojených síl SR, ktoré zahŕňajú presun patroly, ukážky sebaobrany, zadržanie páchateľa služobným psom a ochranu osôb v konfliktnom priestore. Prichystaná je aj beseda s vojenskými športovcami, ktorí úspešne reprezentujú Slovensko v zahraničí - Anastasiou Kuzminovou, Matejom Tóthom a Adamom Žampom.

Sprievodný program IDEB 2016