REKLAMNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VYSTAVOVATEĽOM

Vážení vystavovatelia,

rastúci záujem z Vašej strany o podporu účasti na veľtrhoch a výstavách práve formou reklamy potvrdzuje význam tohto marketingového nástroja. Veríme preto, že práve s pomocou našich reklamných príležitostí nájdete vhodnú príležitosť k posilneniu imagu Vašej spoločnosti, k zvýšeniu efektivity účasti na veľtrhu a k prezentácii Vašej značky na slovenskom trhu.

Správne zacielenie reklamy a vhodne zvolené reklamné prostriedky slúžia k účelnej propagácii výrobkov, služieb a spoločnosti. Preto s Vami skonzultujeme Vašu voľbu reklamných aktivít na veľtrhu a pripravíme Vám aktuálnu ponuku s cenovými kalkuláciami, vrátane doplňujúcich informácií s fotodokumentáciou.

Prajeme Vám veľa úspechov pri prezentácii na našich veľtrhoch a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Gabriela Nagyová
manažér marketingu

V prípade záujmu o spoluprácu ma kontaktujte:
marketing a propagácia
T +421 2 6727 3031 - office
T +421 2 6727 2177 - tlačové stredisko
F +421 2 6727 2254
E gnagyova@incheba.sk