Dostupnosť Incheby linkami MHD

Dostupnosť Incheby linkami MHD je nasledovná:
-zastávka Aupark: autobus č.: 50, 80, 83, 84, 91, 93, 94, 191, 901
-zastávka Eisteinova: autobus č.: 80, 88, 92, 192, 901
Podrobné informácie o cestovných poriadkoch nájdete na stránke: www.imhd.sk

 

Pravidlá pre návštevníkov areálu Incheba, a.s.