Prajeme vám veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére vianočných sviatkov, mnoho osobných a pracovných úspechov
v novom roku 2013!

Tešíme sa na stretnutia počas veľtrhov a výstav v roku 2013!