Otvorenie veľtrhov za účasti predstaviteľov vlády

Novinkou tohtoročného veľtrhu je špecializovaná sekcia s názvom Voda, ktorá predstavuje riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva.

Téma vody je v súčasnosti mimoriadne aktuálna, čo potvrdili aj predstavitelia vlády vrátane predsedu vlády SR Roberta Fica na otvorení odbornej konferencie „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá sa v druhý deň veľtrhov uskutočnila v priestoroch výstaviska. Súčasťou programu bolo aj pripomenutie si Svetového dňa vody s cieľom podporiť informovanosť širokej verejnosti a návštevníkov o nenahraditeľnom význame vody, zvýšiť povedomie o vzájomných väzbách medzi vodou a energiou (úspora vody znamená úsporu energie) a predstaviť technológie vedúce k úsporám a ochrane životného prostredia.

Nad podujatím, ktoré organizovali Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností, prevzal záštitu minister životného prostredia Peter Žiga.

otvorenie coneco 2015

Premiér Robert Fico sa vo svojom príhovore dotkol témy vodných elektrární či ústavného zákazu vývozu vody mimo územie Slovenska. Skonštatoval, že náklady na vodné elektrárne nachádzajúce sa na slovenských vodných tokoch sú väčšinou splatené. Pripomenul tiež prevzatie Vodného diela Gabčíkovo pod plnú kontrolu Slovenska, ku ktorému došlo začiatkom marca. „Tento krok je obrovským úspechom nielen pre vodohospodárov, ale aj pre každého, komu záleží na Slovensku a našich vodách,“ zdôraznil.

Minister životného prostredia Peter Žiga potvrdil, že téme vody sa Slovensko bude venovať i v najbližších rokoch. Pôjde najmä o prijímanie ďalších protipovodňových opatrení a dostavbu vodovodov a kanalizácií. „Identifikovali sme 559 miest na Slovensku, ktoré si vyžadujú pozornosť, aby sme tam urobili protipovodňové opatrenia a chránili životy a majetky obyvateľov pred veľkou vodou,“ povedal Žiga. V roku 2013 bolo na Slovensku pripojených na kanalizáciu už 80 percent obyvateľov. „Chceme sa dostať na úroveň 100 percent, aby sme sa zaradili medzi moderné európske krajiny,“ ozrejmil minister. Slovensko bude podľa ministra na splnenie tohto záväzku voči EÚ potrebovať 700 miliónov eur, pričom v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia je na nasledujúcich šesť rokov vyčlenených 450 miliónov eur. Zvyšné peniaze bude Slovensko musieť nájsť v štátnom rozpočte.

Prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha povedal, že aktuálnym problémom Slovenska dnes nie je kvantita, ale kvalita vody a zdôraznil nutnosť využívania postavenej verejnej kanalizácie.

Vyvrcholením slávnostného programu bolo prestrihnutie stuhy ako symbolické otvorenie veľtrhov Coneco a Racioenergia.

otvorenie coneco 2015