Osobnosť cestovného ruchu za rok 2016

OSOBNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU ZA ROK 2016

cenu udeľuje 

ministerstvo dopravy a výstavby SR

Motto:

„Človek je osobnosťou preto, že uvedomele určuje svoje vzťahy k okoliu. Osobnosťou sa človek nerodí. Rodí sa do konkrétneho sveta, spoločenských podmienok a vzťahov, ktoré ho formujú, ale ktoré aj sám pretvára, zdokonaľuje“.

Skutočné osobnosti sú často v úzadí, pričom majú obrovskú cenu, sú autormi hodnôt, ktoré pretrvávajú. Dokážu pracovať nielen pre seba, ale hlavne pre svoje okolie. Spoločnosť čerpá z ich práce.  Skutočná osobnosť „nezapadne prachom“.

Juraj Urban st.

Skutočnou osobnosťou sa stal nominovaný na ocenenie In memoriam p. Juraj Urban  st. Jedna z najvýraznejších osobností slovenského cestovného ruchu, ktorý celý profesionálny život pôsobil v slovenských cestovných kanceláriách. Pán Urban sa podieľal na založení a budovaní viacerých cestovných kancelárií, ktoré pôsobia nielen úspešne dodnes, ale na trhu patria k najväčším hráčom.

Popri výraznom pracovnom nasadení vynikal mimoriadnou profesionalitou, čestnosťou, láskavým prístupom ku kolegom i partnerom, ochotou permanentne odovzdávať skúsenosti mladším na všetkých pracovných pozíciách.

Vďaka jeho osobitnému prístupu sa spoločnostiam, v ktorých pôsobil darilo budovať  korektné vzťahy doma i v zahraničí a úspešne obchodne napredovať. Boli to spoločnosti Čedok, Tatratour, Slovakoturist, Paxtour a Hydrotour

 

Ján Ďurovčík

Ján Ďurovčík je ďalšou skutočnou osobnosťou, ktorá si zaslúži uznanie za zásluhy o rozvoj rezortu. Cestovný ruch sa stal jeho prioritnou doménou. Svojim celoživotným dielom zásadne ovplyvnil rozvoj a smerovanie cestovného ruchu v regióne dolný Zemplín, kde získal početné množstvo následníkov.

Stál na začiatku kariéry mnohých ľudí, ktorí sa rozhodli pre cestovný ruch. Je prirodzeným vodcom i učiteľom, na ľudí pôsobí vlastnou autoritou. Vyhýba sa prílišnému „výslniu“, do popredia nevyzdvihuje svoje vlastnosti a schopnosti, ale kvality svojich podriadených, čím získava úspechy, ktoré sú zmesou jeho tvrdej práce a veľkých snov rozvoja cestovného ruchu.

Ján Ďurovčík sa stal spoluzakladateľom a prezidentom Regionálneho združenia turizmu Zemplín, stál pri zrode regionálnej televíznej stanice Mistrál v Michalovciach, stál za realizáciou cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou a aktívne sa podieľal na tvorbe  „Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne dolný Zemplín“. Svojimi bohatými skúsenosťami a vedomosťami v cestovnom ruchu dokázal s tímom projektu „Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplín“ vypracovať veľmi kvalitný propagačný materiál, ktorý sa stal vizitkou imidžu regiónu dolný Zemplín ako dôležitý nástroj propagácie.

 

Sylvia Maliariková

PaedDr. Sylvia Maliariková sa desiatky rokov venuje rozvoju cestovného ruchu v Trenčianskom kraji. Svoje odborné skúsenosti nadobudla na odd. marketingu v Bojnickom zámku, niekoľko rokov pôsobila na pozícii vedúcej odboru medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu v Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jej srdcovou záležitosťou je destinačný marketing a manažment rodnej hornej Nitry. V súčasnosti pôsobí na pozícii výkonnej riaditeľky OOCR región Horná Nitra -Bojnice. Hornej Nitre a Trenčianskemu kraju doslova "zasvätila" celú svoju odbornú kariéru.

Vďaka nej je o hornej Nitre, Bojnickom zámku či Bojnických kúpeľov počuť nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

Sylvia Maliariková je príkladom úspešnej, vzdelanej, skúsenej, srdečnej a zanietenej ženy, ktorá svojou činnosťou prispieva k rozvoju cestovného ruchu v celom Trenčianskom kraji.