Oprava komunikácie na zastávke Einsteinova

Oprava komunikácie na zastávke Einsteinova - linky č. 80, 82, 88, 92, 192, 901 a N95

Od 28. septembra bude na Einsteinovej ulici v smere jazdy do Petržalky zrušená stála a zriadená náhradná zastávka „Einsteinova“ z dôvodu opravy povrchu komunikácie. Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok asi 4-5 týždňov.

Linky č. 80, 82, 88, 92, 192, 901, N95 vodiči zastavia na náhradnej zastávke „Einsteinova“ zriadenej cca 130 m pred jej stálou polohou, tesne za výjazdom z areálu INCHEBA.

Pokladne pre peších návštevníkov z Einsteinovej ulice sú v prevádzke, bez akejkoľvek zmeny.