Ocenenia Grand Prix IDEB 2014

Veľtrh obrannej techniky IDEB priniesol množstvo technologických noviniek a vylepšení. Vystavovatelia mohli svoje exponáty prihlásiť do súťaže Grand Prix IDEB. Odborná porota zložená zo zástupcov Incheby a Ministerstva obrany SR z nich následne vybrala tie, ktoré v jednotlivých kategóriách vynikali svojimi parametrami. Ocenené exponáty si môžete pozrieť tu:

Kategória: Letecká technika

Vystavovateľ: Aicraft Industries, Kunovice, Česká republika

Exponát: L-410 UVP-E20

- za dosiahnutie výrazného zlepšenia letových a výkonových parametrov celokovového hornoplošníka L-410 UVP-E20. V štandardnej  verzii slúži pre prepravu až 19 cestujúcich a nákladu. V závislosti na vybavení je vhodný pre špeciálne misie rôzneho typu.

Aicraft Industries
Aliter Technologies

Kategória: Systémy C 412

Vystavovateľ: Aliter Technologies, a. s., Bratislava, Slovenská republika

Exponát: DCU mini – dátová rádiová brána

- za technické riešenie a variabilitu možnosti vytvárania mobilných účelových sietí prostredníctvom úzko pásmových rádiových zariadení.

Kategória: Systémy velenia, spojenia a prieskumu

Vystavovateľ: CSBC, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Exponát: mLD – malý laserový prieskumný systém jednotlivca

- za uplatnenie konštrukcie s malými rozmermi a nízkou hmotnosťou u systémov digitálneho vojaka a systémov zameriavania ručných zbraní a integrácie prvkov bojového prieskumu.

CSBC Bratislava
EVPÚ Nová Dubnica

Kategória: Pozorovacie značkovacie prostriedky

Vystavovateľ: EVPÚ, Nová Dubnica, Slovenská republika

Exponát: ZSRD08-P – diaľkovo ovládaná zbraňová stanica

- za modulárne riešenú diaľkovo ovládanú stanicu s kamerovým systémom a s rôznymi alternatívami lafetácie zbraňových systémov, ako sú guľomet, granátomet a podobne, s možnosťou doplnenia o vrhače dymových granátov a tiež zvýšenie balistickej odolnosti systému.

Kategória: Zbrane a munícia

Vystavovateľ: Grand Power, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika

Exponát: Model P 40L – športová pištoľ

- za konštrukčné riešenie zbrane s možnosťou vyhotovenia hlavne až do kalibru .40S&W.

Grand Power
MSM Martin

Kategória: Tanky, vozidlá a dopravné prostriedky

Vystavovateľ: MSM Martin, s.r.o., Martin, Slovenská republika

Exponát: IFV - ŠAKAL

- za inovatívnosť riešenia modernizácie bojového vozidla pechoty na platforme BVP-2 a skĺbením moderných prvkov jednotlivých systémov v jeden homogénny celok.

Kategória: Zabezpečenie a ochrana osôb

Vystavovateľ: OBUV – Špeciál, s.r.o., Bardejov, Slovenská republika

Exponát: Taktická obuv  s membránou GORE-TEX – S14170

- za konštrukčné prevedenie modernej ľahkej a stabilnej obuvi, ktorá je vybavená podšívkou s membránou GORE-TEX s možnosťou s všestrannou odolnosťou  a pohodlným nosením.

OBUV - Špeciál
RETIA

Kategória: Rádiolokátory a rádiotechnické systémy

Vystavovateľ: RETIA, a.s., Pardubice, Česká republika

Exponát: REVISOR – Short range radar (RL krátkeho dosahu)

- za technické prevedenie a operatívne použitie v bojovej situácii pri využití prehľadného riadiaceho systému rádiolokátora.

Kategória: Logistika, servis a modernizácia

Vystavovateľ: TANAX TRUCKS, a.s., Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

Exponát: Plnič pohonných hmôt AKTIS 4x4 – PPHM5

- za technické prevedenie a viac účelové použitie cisternového vozidla ako plniča pohonných hmôt alebo prečerpávania PHM.

TANAX TRUCKS
Vývoj Martin

Kategória: Prostriedky krízového managementu

Vystavovateľ: VÝVOJ Martin a.s., Slovenská republika

Exponát: Vývoj MT – kontajner pre pracovisko štábu

- za flexibilitu použitia v rôznych podmienkach a rôznych situáciách od krízových, živelných pohrôm až po použitie pri humanitárnych nasadeniach.