Pridané:

Husardekor

Husardekor má 30 ročnú tradíciu v oblasti štukatérskych prác a modelovania pre interiéry a exteriéry

  • Ponúkajú grafické spracovanie návrhov výzdob interiérov a exteriérov, osobnú konzultáciu priamo u zákazníka, vymodelovanie prvku na mieru, výrobu, dopravu a montáž po celej EU.
  • Široký sortiment produktov je dostupný v ich E-shope

  • Pre práce v interiéry používajú sadru a rôzne kompozitné materiály na výrobu ozdobných prvkov ako sú rôzne rímsy, lišty, niky, rozety, stĺpy Ionske, Dórske, Korintské, konzoly, svetelné rímsy, krby, 3D reliéfne steny a pod.

  • Exteriérové ozdobné fasádne prvky ako sú stĺpy, hlavice, fasádne rímsy, fasádne lišty, šambrány, špalety, klenáky, soklové lišty, bosáže, konzoly ako aj ďalšie produkty či už klenby z polystyrénového jadra pre rýchlu, jednoduchú a lacnú formu úpravy otvorov alebo debnenie do stratena vyrábaného z kompozitov, rôznych materiálov podľa požiadavky jednotlivých projektov. Buď sú to pieskovcovo-cementové zmesi, plastifikovaný betón, alebo veľmi obľúbený expandovaný samozhášavý polystyrén opatrený na povrchu špeciálnou živicovopieskovcovou zmesou odolnou voči poveternostným podmienkam.

Vystavovateľ: Husardekor