Nová sekcia na veľtrhu Coneco

Na tento rok sme pre návštevníkov Coneca prichystali viacero noviniek. Jednou z nich je špecializovaná sekcia VODA. Uvedomujeme si, že voda má nenahraditeľný význam pre všetky oblasti života, je dôležitým prvkom z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľnosti, disponuje obrovským potenciálom v oblasti energetiky, no zároveň predstavuje hrozbu pre ľudské životy a aktivity. Práve na tieto aspekty bude reagovať ponuka tejto sekcie veľtrhu.  Téme vody bude venovaná aj časť odborného programu. Odborná konferencia je zameraná na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva. Nevynechajte rozšírený veľtrh Coneco od 25. do 28. marca. 

Podrobný odborný program nájdete tu: ODBORNÝ PROGRAM CONECO 2015