Nissan si vybral Inchebu

Pri príležitosti uvedenia nových modelov Nissan Note a Nissan Micra, si spoločnosť Nissan Europe vybrala Bratislavu ako hostiteľské mesto svojho dvojmesačného eventu a Inchebu ako miesto konania a dodávateľa väčšiny technickej realizácie pre svoj Innovation & Excitement event. Letnú prestávku vo veľtržnom kalendári výstaviska od 20.júna do 22. augusta vypĺňa podujatie, aké svojim rozsahom a náročnosťou dosiaľ nemalo obdoby.

Interní zamestnanci Nissan Europe, riaditelia koncesií, investori, predajcovia a tiež novinári, celkovo až 9000 ľudí z celej Európy navštívi počas jeho priebehu tento veľkolepý event. Pre ich potreby sa výstavné priestory menili na úplne nové moderné miestnosti so zložitými technickými i kreatívnymi detailami. Návštevníci Innovation & Excitement eventu, začínajú svoj pobyt v Bratislave obedom v modernej lounge, alebo v exteriérovom stane v prípade pekného počasia. Následne jednotlivé skupiny absolvujú workshopy rôzneho zamerania, testovacie jazdy vozidiel a šou pri ktorej sú im odhalené modely automobilov, ktoré prichádzajú do výroby až o niekoľko mesiacov. Vo večerných hodinách sa do priestorov Incheby vracajú na večeru v exkluzívnej jedálni zariadenej v štýle veľkomesta.

Innovation & Excitement event je výnimočný nielen pre výstavisko Incheba Expo Bratislava, ale aj pre hlavné mesto Bratislava, nakoľko bude mať pozitívny vplyv na cestovný ruch v podobe vyťaženosti ubytovacích a reštauračných zariadení.

http://www.ta3.com/clanok/1021786/automobilka-zorganizuje-v-inchebe-podujatie-neskutocnych-rozmerov.html