Národné dni kariéry, 8. - 9. 3. 2012

Medzinárodná študentmi riadená organizácia AIESEC prináša už po 17. - krát kvalitný pracovný veľtrh pre mladých ľudí s názvom Národné Dni Kariéry.

Uskutoční sa 8. a 9. marca 2012 v bratislavskej Inchebe.

Jedinečnosť veľtrhu spočíva najmä v koncentrácii pracovných ponúk od TOP firiem na slovenskom trhu z rôznych oblastí. Národné Dni Kariéry sú najväčším veľtrhom pracovných príležitostí na Slovensku, ktorý je zameraný na študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl. Ponúkajú študentom a firmám celý komplex služieb, ktoré pomáhajú obom stranám zorientovať sa v súčasnej situácii na trhu práce.

NDK 2012 je pracovným a kariérnym veľtrhom a už tradične pozostáva z dvoch častí: prezentácie firiem v stánkoch a sprievodného programu.

Firmy sa prezentujú prostredníctvom výstavných stánkov a participáciou na Sprievodnom programe, ktorý pozostáva z prezentácií spoločností, tréningov a prípadových štúdií, tzv. case studies.

Cieľom podujatia je spojenie teórie s praxou. Pre firmy zistiť, aká je ponuka študentov a čerstvých absolventov na trhu práce a pre záujemcov o prácu zistiť dopyt a požiadavky na uchádzačov zo strany firiem.

Národných Dní Kariéry 2012 sa môžeš zúčastniť aj TY! Tešíme sa na tvoju účasť na podujatí v Bratislave a Košiciach.

Viac info na: www.ndk.sk