Narodné Dni Kariéry

Incheba otvorí svoje brány pri príležitosti 18-teho ročníka pracovného veľtrhu pre mladých ľudí s názvom Národné Dni Kariéry (NDK). Ide o najkvalitnejší pracovný veľtrh pre študentov a absolventov vysokých škôl, ktorý prebieha počas dvoch dní 6. - 7. marca 2013.

Národné Dni Kariéry sú najväčším veľtrhom pracovných príležitostí na Slovensku, ktorý je zameraný na študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl. Ponúkajú študentom a firmám celý komplex služieb, ktoré pomáhajú obom stranám zorientovať sa v súčasnej situácii na trhu práce.

NDK 2013 je pracovným a kariérnym veľtrhom a už tradične pozostáva z dvoch častí: prezentácie firiem v stánkoch a sprievodného programu. Firmy sa prezentujú prostredníctvom výstavných stánkov a participáciou na Sprievodnom programe, ktorý pozostáva z prezentácií spoločností, tréningov a prípadových štúdií, tzv. case studies.

Cieľom podujatia je spojenie teórie s praxou. Pre firmy zistiť, aká je ponuka študentov a čerstvých absolventov na trhu práce a pre záujemcov o prácu zistiť dopyt a požiadavky na uchádzačov zo strany firiem.

Národných Dní Kariéry 2013 sa môžeš zúčastniť aj TY! Tešíme sa na tvoju účasť na podujatí v bratislavskej Inchebe.    

Pre viac informácií: http://ndk.sk/gen_page.php