Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB uzavrel 4. ročník

Počas medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB bratislavskú Inchebu zaplavila vojenská technika a vybavenie pre plnenie špeciálnych úloh súvisiacich s obranou a národnou bezpečnosťou. Na ploche 30 000 m² sa predstavilo 221 vystavovateľov z 24 krajín sveta. Slávnostné otvorenie za účasti prezidenta SR a zástupcov vlády spestrili ukážky vojenských činností vo vzduchu i na zemi. Veľtrh vo svojom 4. ročníku priniesol približne 30 noviniek a zaujal nielen odborníkov, ale i širokú verejnosť.

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB bol počas svojho trvania miestom zaujímavých obchodných stretnutí. Motto 4. ročníka veľtrhu IDEB „Moderné obranné technológie, nové partnerstvá" poukázalo na aktuálne ciele modernizácie Ozbrojených síl SR, ale aj priblíženie sa k zahraničiu. Po prvýkrát veľtrh hostil Priemyselné dni NATO, ktoré znamenali výnimočné príležitosti pre slovenské firmy. Ponúkli informácie o systéme agentúr Severoatlantickej aliancie, o ich zameraní a spôsoboch zapojenia sa do medzinárodných obstarávaní. V rámci programu svoju činnosť predstavili: Agentúra NATO pre údržbu a zásobovanie, Agentúra NATO pre konzultácie, velenie a riadenie, Spojenecké veliteľstvo NATO pre operácie a sídlo NATO – organizačná jednotka pre obstarávanie a služby.

Široká verejnosť ocenila stretnutia s legendami československého športu. Séria besied s názvom Armádny šport – tradície, partnerstvo a úspechy sprostredkovala stretnutia s Danou Zátopkovou, Antonom Tkáčom, Jozefom Pribilincom, Slavomírom Kňazovickým, Jozefom Göncim a ďalšími.